Dernek Tüzüğü

MEVLÂNÂ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Mart ’06

Sayın İlgili
6 Ekim 2004 tarihinde tüzel kişilik kazanan Mevlânâ Araştırmaları Derneğinin çatısı altında buluşacak araştırmacıların ve Mevlânâ’yı sevenlerin özverili çalışmalarıyla ülkemizin bilim ve kültür hayatına katkı sağlanması ümit edilmektedir.
Derneğimizin I. Olağan genel kurulu 22 Mayıs 2005 günü Türkiye Yazarlar Birliğinin salonunda toplanmış ve. seçilen yönetim kurulu şu şekilde görev dağılımı yapmıştır: Adnan KARAİSMAİLOĞLU (Başkan), Derya ÖRS (Başkan Yardımcısı), Enginer BİRDAL (Sekreter), Ekrem YILDIZ (Sayman), Nazif ÖZTÜRK (Üye), Hicabi KIRLANGIÇ (Üye), Erdoğan MURA (Üye)
Derneğimizin amacı, Dernek Tüzüğü’nde “Mevlânâ’nın (ö.1273) hayatı, eserleri, düşünceleri, ailesi, takipçileri üzerinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, Türk ve dünya kültür hayatındaki yerini bilimsel verilere dayalı olarak incelemek ve araştırmak, bilim, kültür, edebiyat ve sanat alanlarında faaliyetler yapmak” şeklinde belirtilmiştir.
Derneğin başlıca hizmet konuları, belirtilen amaç doğrultusunda bilimsel araştırma ve yayın yapmak, eğitim ve öğretim alanlarında faaliyetlerde bulunmak, Selçuklu kültür ve medeniyeti ile Mevlânâ’nın düşünce ve sevgisinin yayıldığı ülkelerdeki bilim ve kültür hayatını araştırmaktır.
“Mevlânâ Araştırmaları Derneği”nin kurulması düşüncesini paylaşanlar ve kuruluşu gerçekleştirenler, bilimsel ve kültürel çalışmalarını bu amaç etrafında şekillendirmeye başlamışlardır. Ankara’da şu anda bu çabanın örneği olabilecek bazı çalışmalar sürdürülmektedir.
Derneğimizin amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyet merkezi, donanım ve kütüphane gibi ana ihtiyaçların karşılanması için yeni adımlar atılmış, Şubat 2006’da mütevazı bir dernek merkezi oluşturulmuştur.
İlgi ve takdirlerinize arz olunur. 03. 03. 2006

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
Mevlânâ Araştırmaları Derneği Başkanı

Haberleşme adresleri:
Mevlânâ Araştırmaları Derneği
Menekşe 2 Sokak 19/8 Kızılay ANKARA

 

MEVLÂNÂ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Aralık 2004
ANKARA

Sayın İlgili
Ankara’da bazı öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından “Mevlânâ Araştırmaları Derneği” kurulmuş ve geçici yönetim kurulu şu isimlerden oluşturulmuştur: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu (Başkan), Doç. Dr. Derya Örs (Başkan Yardımcısı), Dr. Mustafa Balcı (Sekreter), Prof. Dr. Ekrem Yıldız (Sayman), Dr. Fahrettin Coşguner (Üye).
6 Ekim 2004 tarihinde tüzel kişilik kazanan derneğin çatısı altında buluşacak araştırmacıların ve Mevlânâ’yı sevenlerin özverili çalışmalarıyla ülkemizin bilim ve kültür hayatına katkı sağlanması ümit edilmektedir.
Derneğimizin amacı, Dernek Tüzüğü’nde “Mevlânâ’nın (ö.1273) hayatı, eserleri, düşünceleri, ailesi, takipçileri üzerinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, Türk ve dünya kültür hayatındaki yerini bilimsel verilere dayalı olarak incelemek ve araştırmak, bilim, kültür, edebiyat ve sanat alanlarında faaliyetler yapmak” şeklinde belirtilmiştir.
Derneğin başlıca hizmet konuları, belirtilen amaç doğrultusunda bilimsel araştırma ve yayın yapmak, eğitim ve öğretim alanlarında faaliyetlerde bulunmak, Selçuklu kültür ve medeniyeti ile Mevlânâ’nın düşünce ve sevgisinin yayıldığı ülkelerdeki bilim ve kültür hayatını araştırmaktır.
“Mevlânâ Araştırmaları Derneği”nin kurulması düşüncesini paylaşanlar ve kuruluşu gerçekleştirenler, bilimsel ve kültürel çalışmalarını bu amaç etrafında şekillendirmeye başlamış olup çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Ankara’da şu anda bu çabanın örneği olabilecek bazı çalışmalar sürdürülmektedir.
Özel bir mekân ve araştırma merkezi oluşturulduğunda bu çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak ve imkânlar ölçüsünce çok katılımlı faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Derneğimizin amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyet merkezi

https://www.puttygen.net/

, donanım ve kütüphane gibi ana ihtiyaçların birkaç ay içerisinde sağlanması arzu edilmektedir. Bu nedenle derneğin amaç ve hizmet konularını benimseyenlerin, uygun mekân temini ve donanım hususunda destek ve himayelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
İlgi ve takdirlerinize arz olunur.
20. 12. 2004

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
Mevlânâ Araştırmaları Derneği
Başkanı

MEVLÂNÂ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’NDEN
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin adı: “Mevlânâ Araştırmaları Derneğidir.” Merkezi Ankara’dır. Ülke genelinde yasaya uygun olarak şube ve temsilcilik açabilir.
Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
Derneğin Amacı
Madde 2
– Derneğin amacı: “Mevlânâ’nın (ö. 1273) hayatı, eserleri, düşünceleri, ailesi, takipçileri üzerinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, Türk ve dünya kültür hayatındaki yerini bilimsel verilere dayalı olarak incelemek ve araştırmak, bilim, kültür, edebiyat ve sanat alanlarında faaliyetler yapmak” olup faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.
1) Derneğin amacı olarak belirtilen konularda bilimsel araştırma ve yayın yapmak,
2) Eğitim ve öğretim alanında yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmetlerde ve faaliyetlerde bulunmak.
3) Mevlânâ’nın içinde yaşadığı Selçuklu kültür ve medeniyeti ile düşünce ve sevgisinin yayıldığı coğrafya ve ülkelerdeki bilim ve kültür hayatını araştırmak ve incelemek.
Derneğin Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanları
Madde 3
– Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
1) İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
2) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, kongre, bilgi şöleni, panel, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.
3) Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayımlayabilir.
4) Her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, enstitü, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.
5) İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.
6) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
7) Kütüphane, laboratuar, arşiv, bilgisayar iletişim sistemleri kurabilir, plan, proje ve araştırmalar yaptırabilir ve gerekli gördüğü alanlarda yarışmalar tertip edip sonuçlandırabilir.
8) Aynı amaca hizmet eden kurum, kuruluş ve şahıslarla işbirliğinde bulunabilir. Kendi üyelerinin mensubu bulunduğu kesimlerin ihtiyaç duydukları bilgiler ve teknik yardımlar için ilgili kurumlarla temasın sağlanmasında yardımcı olabilir.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir