Category: Makaleler

1

Sultan Veled’in Hayatı, Düşüncesi ve Görüşleri (I)

SULTAN VELED’İN HAYATI, DÜŞÜNCESİ ve GÖRÜŞLERİ (I)   Veyis Değirmençay* Sultan Veled, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin büyük oğludur. 25 Rebîülâhir 623’de (24 Nisan 1226) şimdiki Karaman vilayeti olan Lârende’de dünyaya geldi.[1] Adı, Bahâeddin Muhammed Veled’dir.[2]...

1

Mevlânâ’da Anadolu, Anadolu’da Mevlânâ Sevgisi

MEVLÂNA’DA ANADOLU, ANADOLU’DA MEVLÂNA SEVGİSİ Nazif Öztürk*                                                                                                “Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz…”   “Bir sevgiye harcanmadıkça, bir sevgilinin güzelliğine feda edilmedikçe, nedir altın; nedir can; inci-mercan da nedir?” Mevlâna...

0

Mesnevi’de Dua

MESNEVİ’DE DUA   Hicabi Kırlangıç*   GİRİŞ Klasik Farsça şiirin en büyükleri arasında yer edinen Mevlânâ, büyük bir sûfi olmasının yanı sıra bir eğitmen ve öğretmen olarak da büyük şahsiyetlerdendir. Mevlânâ, bir yandan hayatının...

0

Fütüvvet, Ahilik ve Mevlânâ

FÜTÜVVET, AHİLİK ve MEVLÂNÂ Fahrettin Coşguner* تو برای وصل کردن آمدی      یا  برای  فصل  کردن   آمدی[1 Sen birleştirmek için mi geldin,  yoksa ayırmak için mi?   Fütüvvet Arapçada yiğitlik, gençlik, cömertlik ve kahramanlık anlamlarına...

0

Mevlânâ’da Dünya Kavramı

MEVLÂNÂ’DA DÜNYA KAVRAMI Derya Örs* GİRİŞ Kur’an’da üzerinde en çok durulan temel kavramlar arasında “dünya, dünya hayatı ve öte dünya” konularının önemli bir yer tuttuğu görülür. Kur’an’a göre insanoğlunun üzerinde yaşaması için arz (yeryüzü)...

0

Anadolu Şiiri

Nasibi olmayan şevk-i ezelden Kaçan hazzeyleye şi’r ü gazelden H. Hamdi ANADOLU ŞİİRİ Adnan Karaismailoğlu “Anadolu Şiiri” adlandırmasına geçmeden önce “Doğu Edebiyatı”nın kapsamından söz etmek gereklidir. 15 asır kadar önce Arap Yarımadası’nda ilk örnekleri...

0

The Life, Works and Ideas of Mevlana

(The Great Mystic Jalaladdin Rumi) By Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu Jalaladdin Mohammed, who is called by names of especially Mevlana, Mevlevi, Hüdavendigar and Mollayı Rum and rarely Belhi, Rumi Konevi, was born Belh City,...