Mevlânâ Araştırmaları Derneği Blog

1

Mevlânâ’da Anadolu, Anadolu’da Mevlânâ Sevgisi

MEVLÂNA’DA ANADOLU, ANADOLU’DA MEVLÂNA SEVGİSİ Nazif Öztürk*                                                                                                “Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz…”   “Bir sevgiye harcanmadıkça, bir sevgilinin güzelliğine feda edilmedikçe, nedir altın; nedir can; inci-mercan da nedir?” Mevlâna...

0

Mesnevi’de Dua

MESNEVİ’DE DUA   Hicabi Kırlangıç*   GİRİŞ Klasik Farsça şiirin en büyükleri arasında yer edinen Mevlânâ, büyük bir sûfi olmasının yanı sıra bir eğitmen ve öğretmen olarak da büyük şahsiyetlerdendir. Mevlânâ, bir yandan hayatının...

1

Hz. Mevlânâ’dan Gazeller

    Hz. Mevlânâ’dan Gazeller (Çeviren Hicabi Kırlangıç)   ای يوسفِ خوشنامِ ما خوش می روی بر بامِ ما ای در شکسته جامِ ما، ای بر دريده دامِ ما   ADI GÜZEL YUSUFUMUZ Adı...

0

Fütüvvet, Ahilik ve Mevlânâ

FÜTÜVVET, AHİLİK ve MEVLÂNÂ Fahrettin Coşguner* تو برای وصل کردن آمدی      یا  برای  فصل  کردن   آمدی[1 Sen birleştirmek için mi geldin,  yoksa ayırmak için mi?   Fütüvvet Arapçada yiğitlik, gençlik, cömertlik ve kahramanlık anlamlarına...