Tagged: Mevlana

1

Sultan Veled’in Hayatı, Düşüncesi ve Görüşleri (I)

SULTAN VELED’İN HAYATI, DÜŞÜNCESİ ve GÖRÜŞLERİ (I)   Veyis Değirmençay* Sultan Veled, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin büyük oğludur. 25 Rebîülâhir 623’de (24 Nisan 1226) şimdiki Karaman vilayeti olan Lârende’de dünyaya geldi.[1] Adı, Bahâeddin Muhammed Veled’dir.[2]...

1

Mevlânâ’da Anadolu, Anadolu’da Mevlânâ Sevgisi

MEVLÂNA’DA ANADOLU, ANADOLU’DA MEVLÂNA SEVGİSİ Nazif Öztürk*                                                                                                “Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz…”   “Bir sevgiye harcanmadıkça, bir sevgilinin güzelliğine feda edilmedikçe, nedir altın; nedir can; inci-mercan da nedir?” Mevlâna...

0

Mesnevi’de Dua

MESNEVİ’DE DUA   Hicabi Kırlangıç*   GİRİŞ Klasik Farsça şiirin en büyükleri arasında yer edinen Mevlânâ, büyük bir sûfi olmasının yanı sıra bir eğitmen ve öğretmen olarak da büyük şahsiyetlerdendir. Mevlânâ, bir yandan hayatının...

0

Fütüvvet, Ahilik ve Mevlânâ

FÜTÜVVET, AHİLİK ve MEVLÂNÂ Fahrettin Coşguner* تو برای وصل کردن آمدی      یا  برای  فصل  کردن   آمدی[1 Sen birleştirmek için mi geldin,  yoksa ayırmak için mi?   Fütüvvet Arapçada yiğitlik, gençlik, cömertlik ve kahramanlık anlamlarına...

0

Mevlânâ’da Dünya Kavramı

MEVLÂNÂ’DA DÜNYA KAVRAMI Derya Örs* GİRİŞ Kur’an’da üzerinde en çok durulan temel kavramlar arasında “dünya, dünya hayatı ve öte dünya” konularının önemli bir yer tuttuğu görülür. Kur’an’a göre insanoğlunun üzerinde yaşaması için arz (yeryüzü)...